رئیس فدراسیون ورزش کارگری ضمن اشاره به سختی تکرار نتیجه سومی در مسابقات جهانی گفت: امیدوار هستیم دوباره آن را کسب کنیم.Source link