رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به عنوان قهرمانی و سوپر استاد بزرگی نمایندگان ایران در مسابقات اخیر گفت: تلاش ما حمایت گسترده از شطرنجبازان است به‌طوری‌که حتی به فکر تغییر تابعیت هم نیفتند.Source link