اولین روز رقابت های مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری جاده کشور با قهرمانی مهدی ناطقی همراه شد.Source link