رئیس فدراسیون بوکس برای حضور در مجمع انتخاباتی آینده این فدراسیون نام‌نویسی کرد.Source link