Mount Tochal, Shirpala Hut

Shirpala Hut (2750 m), Shirpala Mountain Resort, Mount Tochal, Iran